Pertanyaan & Maklumat Lanjut

Sekretariat Nombor Plat Eksklusif UUM (SUPER)
Business Strategy and Development (BSD)
Universiti Utara Malaysia
Telefon: 04-928 3927
Laman Web: https://uumplate.uum.edu.my
Emel: uumspecial@uum.edu.my